Cùng Trắc nghiệm kiến thức
Kế toán của bạn

Phương pháp học kế toán
nhanh nhất

Xem chi tiết

Cùng tham gia cuộc thi
Tôi Yêu Kế Toán

KỲ II THÁNG 10/2014
vui học có thưởng

Xem chi tiết

BẢNG VÀNG TRẮC NGHIỆM "TÔI YÊU KẾ TOÁN"

1

Tit Mit

 • Ngày tham gia: 17/04/2015
 • Số câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 20:32

Điểm 10

2

Bíp Thái Nguyên

 • Ngày tham gia: 17/09/2015
 • Số câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 4:24

Điểm 6

3

Thanh Toan Nguyen

 • Ngày tham gia: 12/01/2015
 • Số câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 4:47

Điểm 6

4

Nhi Nhí Nhố

 • Ngày tham gia: 01/08/2015
 • Số câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 8:27

Điểm 6

5

Ngọc Hà Dương

 • Ngày tham gia: 20/09/2016
 • Số câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 2:44

Điểm 5

6

Hồng Khoa

 • Ngày tham gia: 31/03/2016
 • Số câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 3:14

Điểm 5

7

Hoa Tran

 • Ngày tham gia: 27/11/2014
 • Số câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 3:45

Điểm 5

8

Hà Mèo

 • Ngày tham gia: 23/02/2016
 • Số câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 4:25

Điểm 5

9

Nghiêm Thảo

 • Ngày tham gia: 24/11/2014
 • Số câu hỏi: 10
 • Thời gian làm bài: 4:30

Điểm 5

Thành viên quản trị & sáng lập

I. PHẠM VĂN QUYỀN - 0988.361.368

1. C.E.O Trung tâm dịch vụ và đào tạo "Tôi Yêu Kế Toán" (Công Ty CP Dịch Vụ Giải Pháp Doanh Nghiệp SoluFits Việt Nam)
2. Kỹ sư công nghệ thông tin (Chuyên ngành phần mềm) ĐHQG Hà Nội. Với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực phát triển phần mềm kế toán doanh nghiệp, đã từng công tác tại rất nhiều đơn vị chuyên cung cấp phần mềm kế toán như Công Ty CP Phát Triển Phần Mềm ITSOFT, Công Ty CP Phát Triển Phần Mềm ASIA, Công Ty CP Phát Triển Công Nghệ Cao Việt Nam.
3. Năm 2008 Thành lập Công Ty CP Dịch Vụ Giải Pháp Doanh Nghiệp FAS (Chuyên về dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp) -> nay là Công Ty CP Dịch Vụ Giải Pháp Doanh Nghiệp SoluFits Việt Nam (Trung Tâm Dịch Vụ & Đào Tạo TÔI YÊU KẾ TOÁN)

 
 
 
 

II. TRẦN HƯƠNG BIỂN - 0965.608.629

1. Giám Đốc bộ phận dịch vụ doanh nghiệp và bộ phần giảng dạy kế toán tại Công Ty CP Dịch Vụ Doanh Nghiệp SoluFits Việt Nam (Trung Tâm Dịch Vụ & Đào Tạo TÔI YÊU KẾ TOÁN)
2. Kỹ sư công nghệ thông tin (Chuyên ngành phần mềm) ĐHQG Hà Nội, Cử nhân kinh kế Học Viện Tài Chính
3. Năm 2008 đồng sáng lập Công Ty CP Dịch Vụ Giải Pháp Doanh Nghiệp FAS (Chuyên về dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp) -> nay là Công Ty CP Dịch Vụ Giải Pháp Doanh Nghiệp SoluFits Việt Nam (Trung Tâm Dịch Vụ & Đào Tạo TÔI YÊU KẾ TOÁN)

;